PŘIBYL, J. Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 99799