DE SILVA, H. Analýza síťové bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Švéda, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šafařík,, Jiří

Navrhovaná známka

Šlapal, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 99792