KŘÍŽ, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Plchot, Oldřich

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88769