KABELKA, M. Aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88838