ŠABÍK, E. Detekce nežádoucího provozu v lokální síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88498