MAZURA, F. Informační systém s XSLT šablonami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 88556