VESELÝ, T. Centrum vodního lyžování Soběslav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klubalová, Pavlína

Navrhovaná známka

eVSKP id 104287