MALECHA, T. Zázemí pro zimní stadion a fitness cetrum ve Veselí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klubalová, Pavlína

Navrhovaná známka

eVSKP id 104072