ŠŤAVÍK, J. Estakáda přes silnici a inundační území [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pachl, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 104254