VESELÝ, D. Maximalizace tržní hodnoty stavební společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chovancová, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 104286