HERBEN, T. Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Valenta, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 103934