MLÁDEK, T. Revitalizace Jankovického potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrba, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 104098