KOUSAL, T. Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní a výrobní haly společnosti Hydraulics s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lukášková, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 104030