SCHENKOVÁ, K. Otázky firemní kultury ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čáp, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 104197