MAJTÁN, M. Masokombinát [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Procházka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 104070