KOUDELKOVÁ, I. Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Miča, Lumír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svoboda,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 104028