POJSL, V. Návrh malé vodní nádrže na drobném vodním toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 104160