MAUEROVÁ, M. Zdravotně technické instalace v obytné budově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bárta, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 104082