KOHUT, R. Závlaha vyčištěnými odpadními vodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 104012