ONDRÁČEK, M. Optimalizace provozu stávající ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kubík,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 104128