UHEREK, J. Fitcentrum Odry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gábrová, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 104271