MINÁŘOVÁ, K. Zázemí biatlonového areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Králová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Juračková, Edita

Navrhovaná známka

eVSKP id 104095