PÍRKOVÁ, B. Dálniční most přes hluboké údolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rušar, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 104157