PICHNER, P. Objekt obecního úřadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lavická, Radomila

Navrhovaná známka

eVSKP id 104154