PAVLÍK, V. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuciman, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 104141