BULAWOVÁ, Š. Polyfunkční dům u meandrů řeky Lučiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Soudek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 103847