DUŠEK, E. Rekonstrukce žst. Letohrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wrana, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 103888