LÍŠKOVÁ, I. Stanovení geotechnických vlastností zemin s využitím metody Elektrické impedanční spektrometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Erbenová, Alexandra

Navrhovaná známka

eVSKP id 104062