ZÁRUBOVÁ, M. Dům zdraví v Hustopečích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Semrád, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 104312