RAJNOCHOVÁ, M. Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pikal, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 104173