POSPÍŠIL, V. Kostel na Lesné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Berka, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 104164