ŠMATELKA, F. Hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 104246