LÁNA, R. Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

viz. posudek vedoucího založený ve spisu studenta. Školitel doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kráčmar, Stanislav

viz. oponentský posudek založené ve spisu studenta. Oponent doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Večeřa, Zbyněk

viz. oponentský posudek založené ve spisu studenta. Oponent doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Hajšlová, Jana

viz. oponentský posudek založené ve spisu studenta. Oponent doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

eVSKP id 20944