SEDLÁČEK, D. Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 104410