ZUZAŇÁKOVÁ, M. Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 104402