KINDEROVÁ, J. KONCEPT A VIZUÁLNA IDENTITA PROJEKTU SO ZAMERANÍM NA EKOLÓGIU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Gartnerová, Eva

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 101717