KADLČÁK, Š. REALITY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sterec, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Havlíček, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 101714