FLODROVÁ, D. Pektin-hemicelulózový komplex a exopektát hydrolázy degradující homogalakturonan [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

Viz. písemné vyjádření vedoucího založené v materiálech studenta. Vedoucí doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kráčmar, Stanislav

Viz. informace uložené ve spisu studentky. Oponent doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Márová, Ivana

Viz. informace uložené ve spisu studentky. Oponent doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Tremlová, Bohuslava

Viz. informace uložené ve spisu studentky. Oponent doporučuje práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

eVSKP id 20950