BOĎA, M. Simulátor čístícího stroje česlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování diplomové práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci univerzálního hardwarového zařízení pro simulování různých systémů pomocí PLC a softwarového simulátoru čistícího stroje česlí. Konzultací využíval v obvyklé míře. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kacz, Peter

Posudek je přiložen ve formátu pdf.

Navrhovaná známka
A
Body
94

eVSKP id 102693