ÁRVA, G. Embedded zpracování videa pro dohledový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Diplomová práce je zaměřena do oblasti zpracování obrazu a implementace základních algoritmů pro jednodeskový počítač rodiny Raspbery Pi. Student během letního semestru aktivně pokračoval dle naplánovaného harmonogramu a dílčí části konzultovat/prezentoval vedoucímu práce. Student pracoval samostatně a konzultované problémy vždy implementoval do diplomové práce. V průběhu řešení bylo téma rozšířeno také o možnost detekce jiných objektů ve video sekvenci než je obličej. Student rozpracoval tuto problematiku pro detekci rukou, ale s možností rozšíření na libovolný typický objekt. Tato problematika tak může být námětem dalších závěrečných prací. Student část své diplomové práce zaslal také na mezinárodní konferenci Radioelektronika 2017, kde byla akceptována a student ji prezentoval ve formě posteru.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hagara, Miroslav

Viz PDF soubor.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 102197