ZÍTKA, J. Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Bakalářská práce řeší netradiční problematiku míchání magentických částic. Práce byla motivována potřebami studentova zaměstnavatele, což je vždy pozitivní okolnost. Student přistupoval ke všem úkolům velmi svědomitě a iniciativně, mnoho z dílčích úkolů vyřešil naprosto samostatně bez zásahu vedoucího. Výsledné zařízení sice zatím nedosahuje kvalit v jaké jsme v této ambiciózní realizaci doufali, nicméně bylo odvedeno značné množství realizačních prací a bylo tak dosaženo jistého pokroku. Dílčí výsledky poslouží jako solidní základ pro další experimenty s mícháním částic.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Martiš, Jan

Bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem a použitím technologie míchání magnetizovatelných částic, jsou rozebrány používané způsoby míchání a je navrhnut nový způsob míchání na principu změny mangetického pole pomocí elektromagnetů s feromagnetickým jádrem. Dále se práce zabývá návrhem a realizací tohoto zařízení, přičemž po určitých komplikacích se podařilo zařízení zprovoznit. Práce bohužel působí místy poněkud zmatečne, nelogicky, objevují se hodnoty, jejichž volba nebyla zdůvodněna. Toto poněkud ubírá práci na kvalitě, proto navrhuji hodnocení 86 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 100412