ZIMMERMAN, M. Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hartl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dzimko, Marián

Navrhovaná známka

Návrat, Tomáš

Navrhovaná známka

Dobeš, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 48376