BRADÁČOVÁ, E. Realizace zastřešení bytového domu Na podkově v Řečicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 104879