FILIPEC, J. Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jenčková, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herzan, Radovan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105508