VILÉM, J. Velký dům pro malé město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lea

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keith, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105557