ZACH, J. Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Májek, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D

Navrhovaná známka

eVSKP id 105458