PROKOP, R. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šoulová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 105265