KRALOVIČ, A. Organizece projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kulda, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105093