KOLÁČKOVÁ, J. Rodinný dům z panelů TM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dohnal, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 105064