JANÁČEK, J. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Čechovka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 105010